کود شيميائی اوره لردگان  ٢,٠٥٠    ٢٤١    کارکنان بانک  ١,٨٨٠    ١٦٤    بانك كارآفرين(تقدم)  ١,٨٠٠    ١٤٠    سیمان سبزوار  ١,٥٩١    ٩٠    تکادو  ٢,٩٤٦    ١٦٢    سیمان مجد خواف  ١,١٥٤    ٦٢    تسهيلات مسكن خرداد 91  ٧١٧,٤٥٥    ٣٥,٢٢٨    تسهيلات مسكن اسفند 92  ٧٢٣,٤١٨    ٣٥,٤٩٦    تسهيلات مسكن دی 90  ٧١٢,٧٣٣    ٣٤,٩٠٦    تسهيلات مسكن تیر 91  ٧١٩,٤١٥    ٣٥,١٣٢    

آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • کارگزاری در رسانه ها
آرشیو »
 • گزارش روزانه بازار
 • خبرنامه هفتگي
 • اقتصاد جهاني
 • تحليل شرکتها
 • اطلاعات بازار
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٥,٩٨٠.٥       تغييرات :  ٢٤٥.٣


© 2012 Tamin Sarmayeh Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com